Sekretesspolicy för ALPHA LUXE GROUP

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (hädanefter kallad "ALPHA LUXE") värdesätter din integritet och utvecklar teknik för att du ska kunna använda internet på bästa och säkraste sätt. Detta dokument gäller för ALPHA LUXE:s webbplats och styr insamling och användning av data. För att hjälpa oss skydda din integritet, vänligen läs denna text i sin helhet för att förstå vilken information vi samlar in från dig och hur vi använder den. Alla frågor angående datasekretess kan skickas till .

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

ALPHA LUXE samlar in personlig information som e-postadress, namn, hem- eller företagsadress och telefonnummer. ALPHA LUXE samlar också in anonym demografisk information, som inte är unik för dig, såsom ditt kön, preferenser eller intressen. ALPHA LUXE samlar också automatiskt in information om din dators hårddisk eller programvara, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttid och webbplatsadress. ALPHA LUXE använder denna data för att erbjuda sina tjänster, bibehålla kvalitet och få allmän statistik relaterad till webbplatsanvändning.

ANVÄNDNING AV DINA UPPGIFTER

ALPHA LUXE samlar in och använder dina personuppgifter för att underhålla webbplatsen och tillhandahålla dig de tjänster du efterfrågar. Personuppgifter informerar också dig om andra produkter eller tjänster ALPHA LUXE eller dess dotterbolag erbjuder. ALPHA LUXE kommer inte att vidarebefordra uppgifter till tredje part. ALPHA LUXE kommer inte att sälja eller hyra ut användarlistor till tredje part utan ditt medgivande.

SÄKERHET FÖR DINA UPPGIFTER

ALPHA LUXE skyddar dina uppgifter från obehörig åtkomst, användning eller offentliggörande. Dina personuppgifter lagras på en server som utvalda individer; tjänsteleverantörer kan endast komma åt den. Andra webbplatser som nås via vår webbplats har sina sekretess- och datainsamlingsuttalanden samt hur de används och publiceras. ALPHA LUXE doo ansvarar inte på något sätt för sättet och villkoren för insamling och bearbetning av tredje part.

FÖRVARING AV PERSONUPPGIFTER

ALPHA LUXE kommer att behandla dina uppgifter endast under den tid som är nödvändig för att uppnå de ändamål som beskrivs i avsnittet "Användning av personuppgifter" och kommer att behandlas tills du utövar din rätt att invända eller begränsa behandlingen. Utöver det ovanstående kommer ALPHA LUXE att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt eller tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

SKYDD AV BARNENS PRIVATLIV

ALPHA LUXE tar skyddet av barns privatliv på allvar. Vi driver webbplatsen enligt alla tillämpliga lagar i den jurisdiktion som anges nedan. Vi samlar inte in personlig information från någon under sexton (16) års ålder eller, om det tillåts av tillämplig lag, under tretton (13) års ålder. Barn under sexton (16) år eller, om det tillåts av tillämplig lag, under tretton (13) år bör ha samtycke från en förälder/vårdnadshavare innan de lämnar någon personlig information till webbplatsen.

Om vi bestämmer att användaren är under denna ålder kommer vi inte att använda eller behålla deras personuppgifter utan samtycke från deras föräldrar/vårdnadshavare. Utan ett sådant medgivande kan barnet vara oförmöget att delta i vissa aktiviteter. En förälder/vårdnadshavare kan granska, ta bort, ändra eller vägra ytterligare insamling eller användning av sitt barns personuppgifter genom att kontakta oss på eller det telefonnummer som listas på denna webbplats.

SÄKERHETSPRAKTIKER

ALPHA LUXE förstår vi vikten av att skydda dina personuppgifter. Vi har infört lämpliga fysiska och elektroniska åtgärder för att skydda de uppgifter vi samlar in. Vi kan dock inte garantera att informationen som lagras på vår webbplats eller våra servrar kommer att vara helt säker från obehörig åtkomst av tredje part (hackare). Genom att använda vår webbplats erkänner och accepterar du denna risk. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, frånsäger vi oss allt ansvar för eventuella skador (inklusive, men inte begränsat till, direkta, särskilda, indirekta, följdskador eller straffskador av något slag, vare sig kontraktuellt (inklusive grundläggande överträdelse), icke-kontraktuellt (inklusive försummelse) eller annat) som du kan ha lidit till följd av förlust, obehörig åtkomst, missbruk eller ändring av någon information du skickar till vår webbplats.

TILLÄMPLIG LAG / JURISDIKTION

Denna sekretesspolicy och alla frågor relaterade till vår webbplats regleras av lagarna i Republiken Kroatien utan hänvisning till principerna för internationell rätt. Genom att använda vår webbplats godkänner du att eventuella rättsliga förfaranden relaterade till vår webbplats och denna sekretesspolicy ska föras exklusivt till de lämpliga domstolarna i Republiken Kroatien. Vi garanterar inte eller antyder att vår webbplats eller innehållet/materialen på vår webbplats är lämpliga för användning utanför Republiken Kroatien. Informationen på vår webbplats om produkter eller tjänster gäller endast i Republiken Kroatien. Dessa produkter och tjänster kan endast finnas tillgängliga på specifika platser. Utanför Republiken Kroatien är du ansvarig för att följa alla gällande lokala lagar.

ÖVERFÖRING AV TILLGÅNGAR

Under vår verksamhets gång kan vi sälja eller förvärva tillgångar. Om ett annat företag förvärvar ALPHA LUXE eller nästan alla våra tillgångar, kan all personlig och icke-personlig data vi har samlat in om våra webbplatsanvändare överföras till ett sådant företag. Dessutom, om någon konkurs- eller omorganisation av oss inleds, kan sådan information anses vara vår egendom och kan säljas eller överföras till tredje part.

RÄDDNINGSKLAUSUL

Om någon bestämmelse i denna sekretesspolicy är ogiltig, olaglig eller icke verkställbar enligt någon lag eller allmän policy, ska sådan bestämmelse inte gälla i den utsträckning den är ogiltig eller icke verkställbar, och de återstående bestämmelserna ska förbli i full kraft och verkan.

ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy när som helst och utan förvarning. Kontrollera vår webbplats regelbundet för eventuella ändringar eller uppdateringar av vår sekretesspolicy, som kommer att publiceras här och kommer att visa det uppdaterade effektiva datumet på den första sidan av sekretesspolicyn om några ändringar eller uppdateringar görs.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna sekretesspolicy, kontakta oss på .

Vi välkomnar din feedback och kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att snabbt adressera eventuella problem.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. Mate Vlasića 17, 52440 Poreč Öppettider: Mån-Sön 9 am-7 pm OIB (VAT): HR 69925939724, MBS: 130092679 Registrerad vid Handelsrätten i Pazin, aktiekapital HRK 20,000.00, betalat i sin helhet.

Styrelseledamöter: Robert Budimir

Transaktionskonto:

IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, öppnat med Privredna Banka Zagreb dd. BIC / SWIFT: PBZGHR2X