Strategisk konsultation och förvaltning av investeringsprojekt

Letar du efter en pålitlig samarbetspartner för genomförandet av ditt investeringsprojekt?

Vårt team av erfarna proffs är framstående inom att tillhandahålla heltäckande stöd, och säkerställer att varje skede av ditt projekt hanteras effektivt.

Med ett engagemang för optimal prestanda och hängivenhet är vi det självklara valet för dina investeringsprojektbehov, vilket ökar synligheten och maximerar framgången.

Oavsett om du har en tydlig uppfattning om din investering eller behöver vägledning, finns vi här för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut och skapa en framgångsrik projektplan.

Som din investeringspartner kommer vi att arbeta tillsammans med dig för att identifiera dina behov och krav, analysera ditt projekts genomförbarhet och koordinera dess genomförande.

Vårt expertteam inom juridik, arkitektur, byggande, geodesi, finans och hantering av EU-projekt kommer att ge dig den passande tjänsten, oavsett om du köper, säljer eller bygger/investerar i en viss fastighet, vare sig den är bostads- eller kommersiell.

Investeringsprojekt: rådgivning och förvaltning med Alpha Luxe Group

Våra tjänster inkluderar:

  1. Hitta Rätt Fastighet: Efter att du uttryckt din vision och behov kommer vi att göra allt för att hitta rätt fastighet för att förverkliga ditt projekt. Vi kommer också att analysera dokumentationen och, vid behov, reglera den juridiska situationen (äganderättigheter, nödvändiga tillstånd, etc.)
  2. Insamling av Anbud för Design och Byggverksamhet: Vi hjälper dig att samla in anbud för design och byggverksamhet, förhandla med budgivare och tillhandahålla konsulttjänster för att välja den mest fördelaktiga budgivaren. En genomförbarhetsstudie kommer också att utföras för att objektivt visa styrkor och svagheter i investeringsprojektet och dess möjligheter och potentiella risker.
  3. Koordination av Investeringsstudie: Vi kommer att samordna investeringsstudien för att visa den ekonomiska bärkraften av investeringen och hur den kommer att implementeras i projektet. Investeringsstudien kommer också att bestämma kostnadseffektiviteten och visa hur projektet genomförs.
  4. Analys av Finansieringsmöjligheter: Vi kommer att analysera möjligheterna för finansiering genom EU-bidrag, fördelaktiga lån, subventionerad finansiering eller ekonomiskt stöd från statliga/regionala myndigheter.

Att investera i fastigheter är ett viktigt beslut, och det är avgörande att ha expertis och erfarenhet för att navigera genom processen.

Vi kommer att ägna oss helt åt dig, diskutera dina idéer och behov för att hitta den bästa lösningen på kortast möjliga tid.

Antag att du investerar i ett mer komplext projekt, som byggnation, ombyggnation eller konvertering.

I så fall skapar och hanterar vi en projektplan för dig, samordnar alla åtgärder och övervakar deadlines.

Vi kommer att vara med dig från början till slutligt genomförande.

På Alpha Luxe Group erbjuder vi inte bara tjänster; vi skapar partnerskap byggda på förtroende och framgång.

Vi förstår komplexiteten i investeringsprojekt och står redo att vara din ständiga bundsförvant genom hela din investeringsresa.

Kontakta oss, och låt oss tillsammans förvandla din vision till verklighet.

+385 52 204 933